Počítačový simulátor pro výcvik v chemické továrně

Počítačový simulátor je plnohodnotné tréninkové apartmá, které bude použito pro školení zaměstnanců v chemické továrně. Jak si umíte představit, taková oblast použití má specifické požadavky na použitý software - musí být flexibilní, mít robustní architekturu a být připravená na výrobu. Právě proto byl NeoAxis vybrán pro tento náročný úkol.

3D simulátor nabízí pokročilé funkce potřebné pro školení zaměstnanců v případě mimořádných událostí a poruch ve výrobních prostředích, jako jsou rostliny, továrny a další nebezpečná místa. V továrnách s nebezpečnými pracovními podmínkami, jako je naše chemická továrna, je vždy lepší zajistit, aby všichni zaměstnanci byli dobře vyškoleni a poučeni o tom, jak jednat, pokud se něco pokazí. Speciální 3D simulátor je dobrou volbou pro rozvoj teoretických a praktických dovedností potřebných pro nouzovou reakci, snížení lidského faktoru a zajištění bezpečného operačního výcviku. Další výhodou použití 3D simulátorů je, že jsou často mnohem levnější než terénní výcvik. Některé podmínky se těžko replikují v terénu, zatímco ve 3D simulátoru lze simulovat téměř cokoliv.

Пример правильного выполнения задания в ОРУ 35