Symulator komputerowy do szkolenia Chemical Staff Factory

Symulator komputerowy jest pełnoprawnym zestawem treningowym, który będzie wykorzystywany do szkolenia personelu w fabryce chemicznej. Jak można sobie wyobrazić, takie pole zastosowania ma specyficzne wymagania dla używanego oprogramowania - musi być elastyczne, mieć solidną architekturę i być gotowe do produkcji. Właśnie dlatego NeoAxis został wybrany do tego trudnego zadania.

Symulator 3D oferuje zaawansowaną funkcjonalność wymaganą do szkolenia personelu w przypadkach nagłych i awarii w środowiskach produkcyjnych, takich jak zakłady, fabryki i inne niebezpieczne miejsca. W fabrykach o niebezpiecznych warunkach pracy, takich jak nasza fabryka chemiczna, zawsze lepiej jest zapewnić, aby wszyscy pracownicy byli dobrze wyszkoleni i instruowani, jak działać, jeśli coś pójdzie nie tak. Specjalny symulator 3D jest dobrym wyborem do rozwijania umiejętności teoretycznych i praktycznych niezbędnych do reagowania w sytuacjach awaryjnych, zmniejszenia czynnika ludzkiego i zapewnienia bezpiecznego treningu operacyjnego. Kolejną zaletą korzystania z symulatorów 3D jest to, że często są one znacznie tańsze niż szkolenie w terenie. Niektóre warunki są trudne do replikacji w terenie, podczas gdy w symulatorze 3D, prawie wszystko może być symulowane.

Пример правильного выполнения задания в ОРВ 35