Počítačový simulátor pre chemický personál Factory školenia

Počítačový simulátor je plnohodnotný tréningový apartmán, ktorý bude použitý pre školenie zamestnancov v chemickej továrni. Ako si môžete predstaviť, takéto pole aplikácie má špecifické požiadavky na použité softvér - musí byť flexibilný, mať robustnú architektúru a byť na výrobu. To je presne dôvod, prečo NeoAxis bol vybraný pre túto náročnú úlohu.

3D simulátor ponúka pokročilé funkcie potrebné pre školenie zamestnancov v prípadoch núdze a porúch vo výrobných prostrediach, ako sú rastliny, továrne a iné nebezpečné miesta. V továrňach s nebezpečnými pracovnými podmienkami, ako je naša chemická továreň, je vždy lepšie zabezpečiť, aby všetci zamestnanci sú dobre vyškolení a poukázali, ako konať, ak sa niečo pokazí. Špeciálny 3D simulátor je dobrou voľbou pre rozvoj teoretických a praktických zručností potrebných pre núdzové reakcie, zníženie ľudského faktora a poskytovanie bezpečného tréningu. Ďalšou výhodou použitia 3D simulátorov je, že sú často oveľa drahšie ako terénne školenia. Niektoré podmienky sú ťažké replikovať v poli, zatiaľ čo v 3D simulátore, takmer čokoľvek môže byť simulované.

Пример правильного выпогения задания зо ОРУ 35